Giải thưởng và Thành tích
 
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
  Bằng việc truy cập vào website này, quý khách xác nhận đồng ý với các điều kiện sau mà không có hạn chế hay giới hạn nào. Đề nghị quý khách đọc các điều kiện này một cách thận trọng trước khi truy cập vào trang web. Các điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật vào chính mục này. Quý khách đồng thời cũng phải tuân thủ bất kỳ sửa đổi nào nói trên, vì vậy, chúng tôi kính đề nghị quý khách truy cập trang này thường xuyên để kiểm tra các điều kiện và điều khoản mà quý khách phải tuân thủ.
 
MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
 

Trong phạm vi rộng nhất được pháp luật cho phép, các tài liệu trên trang web này được cung cấp “vô điều kiện” và không được đảm bảo dưới bất kể hình thức nào, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Nan Shan (NAN SHAN) từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hoặc mặc nhiên, bao gồm, nhưng không giới hạn các bảo đảm mặc nhiên của trách nhiệm thương nhân và phù hợp cho từng mục đích cụ thể. NAN SHAN không bảo đảm rằng các chức năng có trên trang web này không bị gián đoạn hay bị lỗi, rằng các lỗi sẽ được khắc phục, hoặc rằng trang web hoặc máy chủ lưu giữ trang web này không có vi rút hay các thành phần có hại khác. NAN SHAN không bảo đảm hoặc đưa ra bất cứ tuyên bố nào đối với việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các tài liệu trên trang web này về sự đúng đắn, chính xác, tin cậy, hoặc bất kỳ phương diện nào khác. Thông tin và các mô tả trong trang web này không nhất thiết phải diễn tả đầy đủ các điều khoản, điều kiện và loại trừ áp dụng cho từng sản phẩm và dịch vụ, mà được cung cấp với mục đích duy nhất là cho thông tin nói chung; Đề nghị quý khách tham khảo chính sách cụ thể hoặc hợp đồng về sản phẩm hay dịch vụ liên quan.

Trang web này có thể liên kết với các trang web khác không thuộc NAN SHAN. NAN SHAN không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang web đó. Việc kết nối với bất kỳ trang web nào không ám chỉ sự chấp thuận hoặc tán thành của NAN SHAN đối với các trang web này cũng như nội dung của chúng.

 
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
 

NAN SHAN cố gắng đáng kể để đưa thông tin chính xác và cập nhật lên trang web này, tuy nhiên đôi khi vẫn còn môt số lỗi và thiếu sót. Trong phạm vi rộng nhất được luật cho phép, NAN SHAN không có bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến sự chính xác về nội dung của trang web này và trong tất cả các trường hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ suất, NAN SHAN hay bất kỳ đối tác nào tham gia vào việc thiết kế, sản xuất , hoặc giới thiệu trang web này sẽ không chịu trách nhiệm trước quý khách về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, kéo theo, gián tiếp hoặc nghiêm trọng nào, do việc sử dụng, hoặc không thể sử dụng, các tài liệu trên trang web này, ngay cả khi bản thân NAN SHAN hoặc một đại diện có uỷ quyền của NAN SHAN đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, toàn bộ trách nhiệm của NAN SHAN đối với các thiệt hại, tổn thất, hay khiếu kiện sẽ không vượt quá số tiền do quý vị trả cho việc truy cập trang web này, nếu có.

NAN SHAN cũng không nhận trách nhiệm, và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, cho bất kỳ thiệt hại nào đối với, hoặc việc vi-rút có thể tấn công, thiết bị máy tính hoặc các tài sản khác của quý khách là hậu quả của việc truy cập, sử dụng, hoặc duyệt trang web hoặc tải về bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, phim hay âm thanh từ trang web này.

 
GIỚI HẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU
  Trừ khi được NAN SHAN cho phép một cách cụ thể, không có tài liệu nào từ trang web này hoặc bất cứ trang web nào do NAN SHAN sở hữu, vận hành, nắm bản quyền và kiểm soát có thể sao chép, tái sản xuất, tải lên, đăng lên, truyền đi hoặc phân tán theo bất kỳ hình thức nào. Không ai được phép phân tán, chỉnh sửa, truyền đi, sử dụng lại, công bố hoặc sử dụng một phần hay toàn phần nội dung của trang web này, bao gồm, và không hạn chế, các đoạn văn, hình ảnh, âm thanh hay phim vì mục đích thương mại hay tuyên truyền mà không có văn bản cho phép của NAN SHAN. NAN SHAN không bảo đảm cũng như không khẳng định rằng việc sử dụng các tài liệu hiển thị trên trang web này sẽ không vi phạm bản quyền của các bên thứ ba.
 
CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ
 

Trừ khi được đề cập một cách rõ ràng ở đây, NAN SHAN không đưa ra tuyên bố rằng các tài liệu trên trang web này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở bất cứ đâu. Quý khách nào lựa chọn truy cập trang web sẽ tự mình truy cập và chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ luật pháp địa phương.

Trừ khi được đề cập một cách rõ ràng ở đây, thông tin có trong trang web này không được coi là đề nghị bán hay chèo kéo để mua bất kỳ chứng khoán, bảo hiểm hay sản phẩm hoặc dịch vụ nào của NAN SHAN. Không một chứng khoán, bảo hiểm hay sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mời chào hay sẽ được bán bởi NAN SHAN hoặc, nếu được bán bởi NAN SHAN sẽ có hiệu lực tại bất cứ khu vực nào mà ở đó các đề nghị hay chèo kéo là bất hợp pháp theo luật về chứng khoán, bảo hiểm hoặc các luật khác của khu vực đó. Một số sản phẩm và dịch vụ có thể không có tại một số vùng lãnh thổ.

 
QUYỀN SỞ HỮU THÔNG TIN
  Bất kỳ thông tin nào, ngoài dữ liệu hoặc thông tin cá nhân, mà quý khách gửi đến NAN SHAN thông qua trang web này, bằng thư điện tử hoặc các phương tiện khác, bao gồm dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, hoặc đề nghị sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của NAN SHAN. Thông tin như vậy, ngoài dữ liệu hoặc thông tin cá nhân, có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn việc tái sử dụng, kêu gọi, tiết lộ, truyền đi, công bố, phát thanh, và thông cáo. NAN SHAN được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết, hoặc công nghệ có trong bất kỳ giao dịch nào bạn gửi cho NAN SHAN thông qua trang web này hoặc bởi bất kỳ phương tiện nào khác cho bất kỳ mục đích gì, bao gồm, nhưng không giới hạn việc phát triển và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng thông tin đó.
 
THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN
 

Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lô-gô, và biểu tượng đều thuộc quyền sở hữu của NAN SHAN. Không một điểm nào trên trang web này có thể được hiểu là việc cấp bất kỳ giấy phép hay quyền nào, dù là ngụ ý hay ngăn cản, hay bất cứ hình thức nào để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào hiển thị trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của NAN SHAN. Quý khách không được sử dụng các nhãn hiệu thương mại hiển thị trên trang web này, hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên trang web này, trừ khi được cho phép ở đây.

Các hình ảnh hiển thị trên trang web này là tài sản của NAN SHAN hoặc NAN SHAN được phép sử dụng. Quý khách, hoặc bất kỳ ai được quý khách cho phép, không được sử dụng hình ảnh có trên trang web trừ khi có sự chấp thuận của NAN SHAN. Bất kỳ việc sử dụng hình ảnh trái phép nào có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu thương mại, luật về sự riêng tư và công khai, và các quy định và luật về thông tin .

 
CÁC BẢN QUYỀN PHẦN MỀM
  Quý khách xác nhận rằng bất kỳ phần mềm nào sẵn có hoặc được cung cấp cho quý vị trên trang web này có thể chứa công nghệ chịu sự kiểm soát chặt chẽ theo luật và quy định của các quốc gia và vùng lãnh thổ có liên quan. Quý vị do đó đồng ý rằng quý vị sẽ không gửi hoặc xuất khẩu các phần mềm vi phạm các luật và quy định về xuất khẩu. NAN SHAN không cho phép tải về hoặc xuất khẩu bất kỳ phần mềm hoặc dữ liệu kỹ thuật nào từ trang web này đến bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị cấm theo quy định của luật và xuất khẩu như vậy.
 
SỰ RIÊNG TƯ
  Bất cứ thông tin cá nhân nào quý vị gửi đến NAN SHAN bằng trang web này sẽ chỉ được sử dụng với mục đích xử lý hồ sơ bảo hiểm, thẩm định và xử lý yêu cầu bồi thường hoặc bất cứ các công việc quản trị nào liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm mà NAN SHAN phát hành. Bên thứ ba có thể sẽ xem được một số dữ liệu thống kê cá nhân gửi tới NAN SHAN qua trang web này, nhưng không bao gồm các dữ liệu thông tin về nhân dạng.